Úloha otca v katolíckej rodine

Pán Boh pre celé stvorenie ustanovil veľmi konkrétne usporiadanie, dal mu konkrétnu hierarchiu a svätý poriadok, posvätnú autoritu, posvätnú závislosť, ktorá v ňom panuje. Tak ako v tele riadi celý organizmus hlava, ktorá koordinuje telo ako celok, tak ako aj v Cirkvi je neviditeľnou hlavou Kristus Pán a viditeľnou hlavou jeho námestník, pápež, tak v rodine úlohu biskupa, úlohu hlavy, ktorá zjednocuje všetkých členov, má zastávať otec. Je to nepochybne veľká česť, ale ešte väčšia zodpovednosť.
 
Tento poriadok má veľkú váhu. Presvedčiť sa o tom môžeme podľa toho, že najmä proti nemu dnes pred našimi očami revolúcia vynakladá všetku