Arcibiskup Lefebvre: Čo je tradícia?

Ale čo je tradícia? Zdá sa mi, že toto slovo sa často chápe len neúplne. Dáva sa na roveň tradíciám: ako napríklad „kytica kvetov“ na domový štít, keď sa položí na strechu posledná škridla, stuha ktorú rozstrihnú pri posvätení pomníka. To však nie je to, o čom hovorím. Tradícia. To nie sú zvyky, ktoré boli prebrané z minulosti a uchovali sa z vernosti k nej, aj keď dôvody na to sa už nedajú jasne spoznať. Tradíciu treba definovať ako poklad viery, podávaný učiteľským úradom zo storočia na storočie. Týmto pokladom viery je to, čo nám darovalo Zjavenie, to znamená Božie slovo, ktoré bolo zverené apoštolom a ktorého odovzdávanie je zabezpečené ich

Protimodernistická prísaha

Tzv. protimodernistická prísaha bola zavedená pápežom sv. Piom X. 1. septembra 1910 v Motu proprio Sacrorum antistitum všetkým katolíckym kňazom bez rozdielu, všetkým kandidátom na kňazstvo, biskupom a všetkým členom vatikánskych kongregácií bez výnimky. Prísahu boli povinní skladať taktiež kazatelia, duchovní vodcovia či profesori filozoficko-teologických seminárov. Prísaha sa skladala do roku 1967, kedy bola za pontifikátu Pavla VI. táto povinnosť zrušená a spoločne s Tridentským vyznaním viery nahradená inými formulami.


Ja, N.N., pevne uznávam a prijímam vcelku aj jednotlivo všetko, čo

Arcibiskup Lefebvre: Prostriedky záchrany proti liberalizmu: „Všetko obnoviť v Kristovi“


Na ťažké choroby ešte silnejšie liečebné prostriedky! Čo však môže zachrániť Cirkev, ktorá trpí rakovinou, alebo dokonca AIDS? Odpoveď je zrejmá: Musí sa obrátiť k prostriedkom spásy, ktoré boli proti moderným omylom predpísané pápežmi a to: tomistická filozofia, zdravá teológia a nich vyplývajúce právo.


Zdravá filozofia svätého Tomáša Akvinského 
 
Chápete, že k tomu, aby som premohol subjektivizmus a

Stručný kritický rozbor Nového omšového poriadku

List kardinálov Ottavianiho a Bacciho pápežovi Pavlovi VI.

Rím, 25. septembra 1969

Svätý otče, keď sme preskúmali Novus Ordo Missae (Nový omšový poriadok), pripravený expertmi z Consilium ad exequendam Constitution de Sacra liturgia (Rada pre vykonávanie konštitúcie o posvätnej liturgii), po starostlivom uvážení a modlitbe, pokladáme za svoju povinnosť pred Bohom aj pred Vašou Svätosťou vzniesť tieto pripomienky: